Naam

De Wijzer, omdat we een school zijn die kinderen helpt om hun richting te vinden in het leven. Samen ontdekken we de wereld rondom ons. Wijzers helpen in het dagelijks leven om de weg te vinden maar ook om aandacht te vestigen, je blik te richten op dingen waar je misschien aan voorbijgaat. In het woord zien we ook Wijer en Wij. De letter Z van De Wijzer is opgebouwd uit verschillende elementen die door hun individuele positie de Z tevoorschijn laten komen uit de witruimte. Samen worden we wijzer.

Richting

In het logo zien we twee wijzers. De twee pijlen wijzen in een andere richting en hebben een andere kleur. We focussen niet op één richting en geven ieder kind de mogelijkheden om haar/zijn pad te vinden.

Gelijkheid

In het logo zien we ook een gelijk aan teken. Iedereen op onze school krijgt gelijke kansen. Iedereen is verschillend en daarin gelijk. 

Samenhorigheid

Het logo wordt omsloten door twee haakjes.

In de wiskunde maakt dit een gezellige

verzameling. De haakjes houden alles mooi samen en betrekken iedereen bij het groter geheel.

DE_WIJZER_RGB_KLEUR_500px.jpg

Info

schoolreglement

privacy verklaring

© vbs De Wijzer 2020

Contact

Secretariaat: 011 31 30 03

Directie: 0496 85 34 95

Email: contact@dewijzer.school

Adres

vbs De Wijzer

Schansstraat 43

3850 Wijer - Nieuwerkerken

HET_KOZIJNTJE_RGB_KLEUR_500.png

De Wijzer en Het Kozijntje zijn de vestigingsgplaatsen van VBS-Kozen-Wijer

en maken deel uit van scholengemeenschap Hesbania.