top of page
Pijl_Geel_L.png

Privacy verklaring

Pijl_Rood_R.png

Contact:

Als Vbs De Wijzer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 

vbs De Wijzer

Schansstraat 43

3850 Wijer, Nieuwerkerken

telefoon: 011 31 30 03

directie@dewijzer.school

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van u en uw kind worden door scholengemeenschap HESBANIA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

∙ Wettelijke verplichting en contractuele. 

∙ Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de school (inschrijvingsformulier). 

∙ Omwille van vitaal belang (medische fiches en informatiedoorstroming ifv de ontwikkeling van uw kind). 

∙ Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

∙ Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen of verwerken:

 

∙ Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email (alle activiteiten). 

∙ Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer Rijksregisternummer

∙ Diploma moeder

∙ Rekeningnummer

∙ Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats (activiteiten). 

∙ Andere gegevens ifv. de bevordering van de betrokkenheid in de school.


Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

∙ Verzekering

∙ Digitaal administratiepakket (Wisa)

∙ Digitaal leerlingvolgsystemen (smartschool, questi, iomniwize, ...)

∙ Digitaal leerplatform (kweetet, bingel, ...)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming

op elk moment in te trekken.

 

Bewaartermijn:

 

Vbs De Wijzer bewaart persoonsgegevens zoals dit wettelijk werd vastgelegd.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens:

 

U heeft recht op inzage en recht op controle of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten:


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

Vbs De Wijzer is momenteel bezig met het privacy beleid, tijdens dit proces kan de privacy verklaring wijzigen. 

 

Bescherming van data:

 

Vbs De Wijzer zal er alles aan doen om uw gegevens zowel on- als offline maximaal te beschermen via een degelijke bescherming van ons softwaresysteem en interne richtlijnen voor medewerkers. Mocht het ondanks alle inspanningen toch gebeuren dat uw gegevens in gevaar komen, brengen we u hiervan op de hoogte en informeren we de privacy commissie hiervan.


Portretrechten:

 

Bij inschrijving ontvangt u een toelatingsdocument om beeldmateriaal te verzamelen.

U kan uw toestemming ten alle tijden intrekken. 

 

Meer info:


Voor meer informatie kan u terecht op de website: www.ikbeslis.be

DE_WIJZER_RGB_KLEUR_500px.jpg
bottom of page