coronavirus_COVID-19.jpg
Pijl_Geel_L.png
Help ons werken aan een veilige school.
Pijl_Rood_R.png

Het nieuwe schooljaar start met minder beperkende maatregelen, tenzij de preventieadviseur, op basis van de veiligheidssitutatie op school, of de lokale crisiscel, op grond van de lokale epidemiologische situatie, anders beslist. Deze maatregelen blijven minstens gehandhaafd tot eind september. Meer info over de geldende maatregelen kan je vinden via deze link.

Pijl_Geel_L.png
Wie moet een mondmasker dragen op school? UPDATE 29 september 2021
Pijl_Rood_R.png
  • In het basisonderwijs geldt niet langer een algemene mondmaskerplicht.  

  • De onderwijsinstelling kan op basis van de verplichte risicoanalyse van de preventieadviseur alsnog een mondmaskerplicht opleggen. 

  • Enkel tijdens oudercontacten is het dragen van een mondmasker door alle aanwezigen verplicht. 

bron: onderwijs.vlaanderen.be

Pijl_Geel_L.png
We houden ons aan onderstaande basispricipes
Pijl_Rood_R.png
Rule_001_V001.jpg

Ziek of koorts?

Dan blijf je thuis

Rule_002_V001.jpg

Was je handen vaak met water en zeep.

Rule_003_V001.jpg

Hou 1,5m afstand.

Respecteer de afstandsregels bij het brengen en ophalen van de kinderen. 

Rule_004_V001.jpg

Beperk fysieke contacten

DE_WIJZER_RGB_KLEUR_500px.jpg